CAS NO. : 4904-61-4

化学名称 :1,5,9-环十二烷三烯; 1,5,9-环十二碳三烯(别名: CDDT)

CAS NO. : 16807-11-7

化学名称 :1-溴咔唑

CAS NO. : 106556-36-9

化学名称 :2-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)-5-(甲氧基)苯酚

CAS NO. : 2772-45-4

化学名称 :2,4,6-三枯基苯酚

CAS NO. : 82799-44-8

化学名称 :2,4-二乙基噻唑酮

CAS NO. : 4457-71-0

化学名称 :3-甲基-1,5-戊二醇

CAS NO. : 92-88-6

化学名称 :4,4'-二羟基联苯

CAS NO. : 96-69-5

化学名称 :4,4’-硫代双-(6-特丁基间甲酚)

+86 187 6629 9236